காலை வணக்கம் ============== கதிரவனின் எழில் மிகு அஸ்தமனம். இ…


காலை வணக்கம்
==============
கதிரவனின் எழில் மிகு அஸ்தமனம்.
இடம் : வேலூர் பாலிடெக்னிக் மலை.
நேற்று மாலை எடுத்த படம்.

படம் : ஞான குரு