வணக்கம் ======== குளிர் காற்று வட உள் கர்நாடக பகுதிகளில் மிக…

February 1, 2018 Chennairains 0

வணக்கம் ======== குளிர் காற்று வட உள் கர்நாடக பகுதிகளில் மிக மிக அதிகமாக வீசுகிறது. இதேபோல ராயலசீமை பகுதிகளிலும் குளிர் காற்று மிகவும் அதிகமாக உள்ளது. இதனால் vtc பகுதிகளில் இரவு நேர […]