ஏப்ரல் 3, 2018 ================================ வெப்பநிலையி…

April 4, 2018 Chennairains 0

ஏப்ரல் 3, 2018 ================================ வெப்பநிலையில் சற்று மாற்றம் இருந்தது…அதிகபட்ச வெப்பநிலை பெரும்பாலான ஊர்களில் குறைந்து காணப்பட்டது… திருப்பத்தூர், ஏலகிரி மலை மற்றும் நாற்றம்பள்ளி சுற்று வட்டார பகுதியிலும்.,ஜமுனாமரத்தூர் சுற்று வட்டாரத்தில் மற்றும் மதனப்பள்ளி, […]